forum.amit.cz - Registrace

Diskusní fórum firmy AMiT (forum.amit.cz) je určeno všem, kteří se chtějí podělit se svými zkušenostmi, radami a návody s řídicími systémy firmy AMiT, spol. s r.o. (dále jen AMiT) a návrhovými programy. Provozovatelem fóra je firma AMiT. Vstup do fóra na úrovni prohlížení je přístupný všem bez omezení. Pro aktivní přístup do diskusí (přidávání příspěvků) a přístup do některých interních diskusí je nutná registrace.

Fórum považujeme za volnou diskusi uživatelů produktů firmy AMiT, fórum nenahrazuje technickou podporu. Pracovníci firmy AMiT negarantují reakce na případné dotazy ve fóru. Firma AMiT si vyhrazuje právo odstranit jednotlivé příspěvky bez předchozího upozornění pokud budou příspěvky v rozporu se zákonem nebo nebudou v souladu se zaměřením tohoto fóra. Firma AMiT si dále vyhrazuje právo vyloučit již registrovaného člena diskuse odebráním jeho přístupových údajů.

Svým přístupem na "forum.amit.cz", souhlasíte s následujícími podmínkami. Pokud nesouhlasíte, neprodleně opusťte "forum.amit.cz", nevstupujte na něj a nepoužívejte ho. Vyhrazujeme si právo tyto podmínky kdykoliv změnit a učiníme vše potřebné pro to, abychom vás o této změně informovali. Přesto je rozumné tyto Podmínky průběžně sledovat, vzhledem k tomu, že používáním "forum.amit.cz" s nimi souhlasíte.

IP adresy všech příspěvků jsou ukládány pro případné uplatnění těchto opatření. Souhlasíte s tím, že "forum.amit.cz" má právo odstranit, upravit, přesunout nebo uzamknout jakékoliv témata, pokud to bude považovat za nutné. Jako uživatel souhlasíte se všemi údaji uloženými v databázi. Přestože "forum.amit.cz" neposkytne tyto informace třetí straně nebo cizím osobám, nepřebírá "forum.amit.cz" zodpovědnost za jakýkoliv pokus o vniknutí do systému, který by mohl vést ke kompromitaci těchto dat.

 
cron